Tervetuloa Kosmopoliittinen Osuuskunta!

Tervetuloa Kosmopoliittinen Osuuskunta!

Rakennamme osuuskunnan yhteiskunnallista, taloudellista ja poliittista muutosta varten, mikä tarkoittaa seuraavaa:

 • me muutamme talouden, yhteiskunnan ja poliittisen järjestelmän;
 • toimimme yhteistyönä, joka tunnustetaan EU:n tasolla eurooppaosuuskunnan perussäännön mukaisesti.

Yhdistämme ne ihmiset, jotka työskentelevät ja toimivat yhdessä - jotka tekevät yhteistyötä - demokraattisesti, Euroopan unionin mittakaavassa, tehdäksemme näkemyksestämme oikeudenmukaisesta, kestävästä ja onnellisesta yhteiskunnasta 21. vuosisadan ajan, sopimuksen yhteiskunnasta totta. Sopimusyhteiskunta perustuu kolmeen toisiaan tukevaan pilariin: (1) yleiseurooppalainen demokratia kaikissa julkisissa instituutioissa ja yksityisissä organisaatioissa, (2) sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja luottamus tulevaisuuteen kaikille, (3) ympäristön kestävyys, erityisesti: kasvihuonekaasupäästöt alle nollatason.

Me muutamme talouden, yhteiskunnan ja poliittisen järjestelmän

 • Aloitamme nyt nykyisen lainsäädäntö -, sääntely - ja julkisen talousarvion puitteissa seuraavat toimet:
  1. tuetaan toisiamme kansalaistemme Cooperators, jotka muuttavat talouden ja yhteiskunnan kohti sopimusyhteiskuntaa, ja
  2. osallistuminen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvänä järjestönä, joka on sopimusyhteiskunnassa laajasti toteutettavien toimien prototyyppi;
 • Toteutamme ”30 –40 –50-strategian” saavuttaaksemme tämän vision kolme pilaria rinnakkain, ja tavoitteemme ovat porrastetut: (1) yleiseurooppalainen demokratia vuonna 2030, riittävän vahva ja yhtenäinen poliittinen valta talous - ja rahoitusvallan vastustuksen voittamiseksi, (2) sosiaalinen oikeudenmukaisuus vuonna 2040, jotta kaikilla olisi luottamus tulevaisuuteen, joka on tarpeen heidän elämäntapansa perusteellisten muutosten toteuttamiseksi, (3) ympäristön kestävyys vuonna 2050 inhimillisen sivistyksen yksinkertaistamiseksi. Olemme sitä mieltä, että näiden kolmen linjan ajaminen yhdessä ja rinnakkain, yhtä radikaalisti kunkin linjan saavuttamisessa yhtenäisellä pitkän aikavälin etenemissuunnitelmalla, on ainoa keino ratkaista 21. vuosisadan maailmanlaajuiset haasteet;
 • Kun nykyinen lainsäädäntö -, sääntely - ja julkisen talouden kehys estää sopimusyhteiskunnan piirteiden toteuttamisen, muutamme tätä kehystä demokraattisesti hyödyntämällä nykyisiä poliittisia instituutioita kohti sopimusyhteiskuntaa. Tätä varten:
  1. Määrittelemme sopimusyhteiskuntaan johtavat julkiset politiikat ja sisällytämme ne 30 –40 –50-strategiaan, asetamme ne etusijalle keskipitkän aikavälin toimintasuunnitelmassa ja tuemme niitä julkisessa keskustelussa;
  2. Osallistumme demokraattisiin poliittisiin vaaleihin kaikilla julkisten instituutioiden tasoilla, kunnasta Euroopan unioniin, tuemme keskipitkän aikavälin toimintasuunnitelmaamme, joka on mukautettu tähän julkishallinnon tasoon, ja voitamme vastuunkantoja edustajakokouksissa ja hallituksissa;
  3. Meillä on kaikilla tasoilla poliittisia velvollisuuksia julkisissa laitoksissa muuttaa maailmaa ja yhteiskuntaa tämän keskipitkän aikavälin toimintasuunnitelman mukaisesti hyödyntämällä julkisen vallan voimavaroja ja välineitä: julkista sääntelyä, julkisia menoja ja investointeja sekä verotusta.

Toimimme osuuskuntana eurooppaosuuskunnan perussäännön mukaisesti

 • Toteutamme itsemme omilla varoillamme ja tukemalla toisiamme kaikkia yksilöllisiin ja kollektiivisiin voimavaroihimme kuuluvia toimia, jotka edistävät sopimusyhteiskunnan kehittämistä;
 • Työskentelemme yhteistyöhaluisesti ja keskinäisen kunnioituksen, ystävällisyyden, kannustuksen ja tuen hengessä turvallisessa ja luotettavassa tilassa, jossa kaikki osallistuvat yhteiseen työhön omien keinojensa ja voimavarojensa mukaisesti;
 • Saavutamme yhdessä sen, mitä emme voi koskaan tehdä erillään: pohdimme ja teemme yhteisiä päätöksiämme, mutta luomme ja ylläpidämme myös ohjelmisto -, lainsäädäntö -, käsite -, tieto - ja laitteistoinfrastruktuureja, joita tarvitaan näiden ajatusten ja päätösten tukemiseen;
 • Sovellamme tiukasti demokraattista periaatetta ”yksi henkilö, yksi ääni” kaikissa päätöksentekoprosesseissamme, kolmessa keskeisessä aloitevaiheessa, tarkistuksessa ja toimien priorisoinnissa. Tämän saavuttamiseksi prosessimme ja välineemme tuottavat ensiluokkaista sisäistä demokratiaa;
 • Demokratiamme on tahallinen: annamme itsellemme keinot ja välineet (erityisesti ohjelmistot) keskustella vapaasti ja perusteellisesti keskenämme, oppia toisiltamme ja siten edistyä tietämyksessämme ja pohdiskelussamme ja tehdä sitten päätöksiä, jotka sitovat koko organisaatiotamme ja pannaan tehokkaasti täytäntöön;
 • Muodostamme eurooppalaisen osuuskunnan aseman perusteella yhden yleiseurooppalaisen organisaation, joka tunnustetaan jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa osuuskunnaksi.

 

VOITTE edistää kokemuksellanne, arvoillanne ja toiveillanne Euroopan unionin ja maailman muuttamista paremmaksi.

REKISTERÖIDY NYT Osuuskunnan Kosmopoliittinen täysivaltaiseksi.

ja osallistua kaikkiin toimiin ja päätöksiin.

”Kosmopoliittinen”: adjektiivinen. Joka käsittelee kysymyksiä maailman kansalaisen näkökulmasta”