Welkom bij de CosmoPolitieke Coöperatie!

Welkom bij de CosmoPolitieke Coöperatie!

We bouwen aan een coöperatie voor sociale, economische en politieke transformatie, waarmee we dat bedoelen:

 • we transformeren de economie, de samenleving en het politieke systeem;

 • wij werken als een coöperatie, die op EU-niveau wordt erkend in het kader van het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap.

Wij verenigen de mensen die werken en handelen - die samenwerken - op democratische wijze, op de schaal van de Europese Unie, om onze visie van een rechtvaardige, duurzame en gelukkige samenleving voor de 21e eeuw, de Samenleving van Overeenkomst, tot werkelijkheid te maken. De Samenleving van Overeenkomst is gebaseerd op drie onderling ondersteunende pijlers: (1) de pan-Europese democratie, in alle overheidsinstellingen en particuliere organisaties; (2) sociale rechtvaardigheid en vertrouwen in de toekomst voor iedereen; (3) milieuduurzaamheid, in het bijzonder: Broeikasgasemissies onder net-nul.

We transformeren de economie, de samenleving en het politieke systeem

 • We beginnen nu te handelen, binnen het bestaande wettelijke, regelgevende en openbare begrotingskader, door:

  1. elkaar te steunen in onze samenwerkingsinitiatieven die de economie en de samenleving omvormen naar de Samenleving van Overeenkomst, en

  2. als organisatie betrokken te zijn bij sociaal-ondernemerschapsactiviteiten die de prototypes zijn van de activiteiten die op grote schaal worden uitgevoerd in de Samenleving van Overeenkomst;

 • We ondernemen een "30-40-50-strategie" om de drie pijlers van deze visie te bereiken in parallelle assen van inspanning, met gespreide doelstellingen: (1) een pan-Europese democratie in 2030, om een voldoende sterke en verenigde politieke macht te hebben om het verzet van de economische en financiële machten te overwinnen, (2) sociale rechtvaardigheid in 2040, zodat iedereen het vertrouwen in de toekomst heeft dat nodig is om zijn levenswijze ingrijpend te veranderen, (3) milieuduurzaamheid in 2050, om redenen van eenvoudigweg het overleven van de menselijke beschaving. Naar onze mening is het gezamenlijk en parallel uitvoeren van deze drie lijnen, het even radicaal nastreven van elk van hen, in een coherente routekaart voor de lange termijn, het enige middel om de mondiale uitdagingen van der 21e eeuw te overwinnen;

 • Wanneer het bestaande wettelijke, regelgevende en budgettaire kader de uitvoering van de kenmerken van de Samenleving van Overeenkomst belemmert, transformeren we dit kader op democratische wijze, door gebruik te maken van bestaande politieke instellingen, in de richting van de Samenleving van Overeenkomst. Om dit te doen:

  1. Wij definiëren overheidsbeleid dat leidt tot de Samenleving van Overeenkomst en dat is geïntegreerd in de 30-40-50-strategie, prioriteit te geven aan een actieplan voor de middellange termijn en te ondersteunen in het publieke debat;

  2. Wij nemen deel aan democratische politieke verkiezingen op alle niveaus van de openbare instellingen, van de gemeente tot de Europese Unie, wij steunen ons actieplan voor de middellange termijn, dat is aangepast aan dit niveau van openbare instellingen, en wij winnen verantwoordelijke posities in vergaderingen en regeringen;

  3. Wij oefenen politieke verantwoordelijkheden uit in overheidsinstellingen op alle niveaus, om de wereld en de samenleving te transformeren in overeenstemming met dit actieplan voor de middellange termijn, door de middelen en instrumenten van de overheid te mobiliseren: overheidsregulering, overheidsuitgaven en -investeringen, en belastingen.

We werken als een coöperatie, onder het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap

 • Wij voeren zelf, met onze eigen middelen en door elkaar te ondersteunen, alle acties uit binnen onze individuele en collectieve mogelijkheden, die de ontwikkeling van de Samenleving van Overeenkomst bevorderen;

 • We werken op een coöperatieve manier en in een geest van wederzijds respect, vriendelijkheid, aanmoediging en steun, in een veilige en betrouwbare ruimte, waar iedereen bijdraagt aan het gemeenschappelijke werk volgens zijn of haar middelen;

 • We bereiken samen wat we nooit alleen zouden kunnen doen: denken en onze collectieve beslissingen nemen, maar ook de software-, juridische, conceptuele, informatieve en hardware-infrastructuren creëren en onderhouden die nodig zijn om deze gedachten en beslissingen te ondersteunen;

 • Wij passen het democratische beginsel van "één persoon, één stem" rigoureus toe in al onze besluitvormingsprocessen, in de drie belangrijke fasen van initiatief, wijziging en prioritering van acties. Om dit te bereiken leveren onze processen en instrumenten een eersteklas interne democratie op;

 • Onze democratie is deliberatief: we geven onszelf de middelen en instrumenten (met name software) om vrij en diepgaand met elkaar te discussiëren, van elkaar te leren en zo vooruitgang te boeken in onze kennis en reflectie, en vervolgens beslissingen te nemen die onze hele organisatie aangaan en effectief worden uitgevoerd;

 • Wij vormen door onze status van Europese coöperatieve vennootschap één enkele pan-Europese organisatie die in elke lidstaat van de Europese Unie als coöperatie wordt erkend.

 

U kunt met uw ervaring, uw waarden en uw ambities bijdragen aan het ten goede veranderen van de Europese Unie en de wereld.

REGISTRATIE NEE als volwaardig lid van de CosmoPolitieke Coöperatie

en deel te nemen aan alle activiteiten en beslissingen.

"Cosmopolitiek: bijvoeglijk naamwoord. Dat beschouwt kwesties vanuit het perspectief van een wereldburger".