Ik heb geen bevoegdheid of ervaring op het gebied van sociale verandering of beleidsvorming. Hoe kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan het werk van de CosmoPolitieke Coöperatie?

U kunt bijdragen aan de activiteiten van de CosmoPolitical Coöperatie op alle schaalniveaus en met elk niveau van initiële competentie.

Als Cooperator kunt u, samen met andere Cooperators:

 • verenigen uw inspanningen om een lokale, maar reproduceerbare verbetering van de huidige sociale en economische orde uit te voeren, in de richting van de Sociëteit van Overeenkomst. De eerste ideeën van dergelijke activiteiten zouden kunnen zijn: training in vleesarme diëten, educatieve ondersteuning van kansarme kinderen, of het opzetten van een sociaal theaterstukje... of wat dan ook dat de medewerkers zullen beslissen! Dit noemen we een Initiatief van de Coöperatieleden;

 • binnen de coöperatie het prototype te creëren van een innovatieve, economisch zelfvoorzienende activiteit ter ondersteuning van de overgang naar de overeenkomst van de coöperatie, die de coöperatie als rechtspersoon zou functioneren. Een eerste idee van dergelijke activiteiten zou een duurzaam en rechtvaardig kledingproductiebedrijf kunnen zijn. Dit noemen we een sociaal-ondernemerschapsactiviteit;

 • democratisch ontwerpen en goedkeuren overheidsbeleid dat de wetgeving, regelgeving of overheidsbegrotingen verandert in de richting van de Samenleving van Overeenkomst, en dat dit beleid ten uitvoer legt door gekozen te worden voor verantwoordelijke functies in overheidsorganen op alle schaalniveaus, van de gemeente tot de hele Europese Unie.

Daarbij stellen we een continu scala aan acties voor, van de zeer lokale, kleinschalige actie met snelle effecten tot de macroscopische actie met gevolgen op lange termijn.

Bij al deze activiteiten kunt u deelnemen aan acties die passen bij uw huidige competentieniveau in het vakgebied. Dat kan:

 1. eenvoudigweg problemen of kwesties te identificeren en op te sporen die het verdienen om behandeld te worden

 2. bestaande particuliere acties van NGO's of bedrijven, of overheidsbeleid, die het probleem of de problematiek proberen aan te pakken, en hoe goed ze dat doen, te evalueren

 3. als een bestaande oplossing goed werkt, deze te reproduceren of aan te passen aan uw lokale context

 4. als dat niet zo is:

  • de onderliggende oorzaken van het probleem te begrijpen

  • een innovatieve particuliere actie of overheidsbeleid te ontwerpen dat kan worden uitgevoerd om de kwestie of het probleem op te lossen

  • Voer het uit.

Daarnaast is constructieve kritiek altijd welkom. Alleen als een idee een breed scala aan geldige critici heeft doorstaan, kan het beweren dat het robuust genoeg is om te worden uitgevoerd.

Door deel te nemen aan deze activiteiten, door beleefd en te goeder trouw te debatteren met andere Medewerkers, zult u leren en uw competentie en kennis vergroten.

Daarnaast biedt de CosmoPolitical Coöperatie een scala aan methodologische hulpmiddelen om uw reflectie en democratisch en vriendelijk overleg met collega-medewerkers te ondersteunen. De eerste voorbeelden van dergelijke instrumenten zijn de rigoureuze sjablonen die structuur geven aan de beschrijving van onze samenwerkingsinitiatieven, activiteiten op het gebied van ondernemerschap en voorstellen voor overheidsbeleid.