Miksi sivustoissa näkyy vain pseudonyymejä? Miksei oikeita nimiäsi?

Kaikilla Kosmopoliittinen Osuuskuntin nettisivuilla näkyy vain pseudonyymejämme, ei oikeita nimiämme. Miksi niin?

Syy on seuraava. Olemme tavallisia kansalaisia. Olemme riippuvaisia tuloistamme ulkoisista lähteistä: työnantajastamme työntekijöille, asiakkaistamme itsenäisille ammatinharjoittajille. Nämä työnantajat tai asiakkaat voivat olla eri mieltä täällä esitetyistä poliittisista mielipiteistä ja rangaista meitä monin tavoin, jos he saavat selville, että olemme Kosmopoliittinen Osuuskunnan jäseniä (ylennyksen epääminen, häirintä, irtisanominen työnantajille; yksinkertaisesti hänen asiakkailleen tekemiensä ostosten lopettaminen). Nämä käytännöt ovat tietenkin laittomia työnantajien toimesta - mutta valitettavasti niitä on usein ja hyvin vaikea todistaa.

Riski joutua syrjityksi poliittisten mielipiteiden vuoksi on selvästi tunnustettu EU:n lainsäädännössä, erityisesti äskettäin sovelletussa yleisessä tietosuojasäännöksessä (GDPR), jossa edellytetään ”erityisten henkilötietoluokkien” (9 artikla), elitiedot, jotka paljastavat rodun tai etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset tai ammattiliittojen jäsenyyden, [...] terveyden, [...] seksielämän tai seksuaalisen suuntautumisen”.

Se, että henkilö on Kosmopoliittinen Osuuskunnan jäsen, paljastaa hänen poliittiset mielipiteensä ja tekee hänet alttiiksi edellä mainituille työnantajansa tai asiakkaidensa sanktioille/kostotoimille. Moraalinen velvollisuutemme on siis kätkeä jäsenten todelliset nimet salanimien taakse - ja se on myös oikeudellinen velvollisuutemme, kuten GDPR:n 9 artiklan 2 kohdan d alakohdassa todetaan. Jotta kaikki jäsenet olisivat täysin vastuussa teoistaan, pidämme heidän oikeita nimiään ja henkilötietojaan tietokannoissamme, joilla on pysyvä yhteys heidän immunoitumattomaan pseudonyymiinsä, mutta pidämme ne salassa - ja olemme lainvalvontaviranomaisten käytettävissä vain, jos ja kun tuomari sitä pyytää.