Kuinka pitkällä olet kehityksessäsi?

Kosmopoliittinen Osuuskuntaa luodaan parhaillaan. Se perustuu seuraaviin seikkoihin:

Paikallinen pilottiryhmämme perustetaan Lilleen (Ranska) ja kokeillaan paikallisen ryhmän tukemiseen tarvittavia prosesseja.

Ohjelmistoamme ja oikeudellista infrastruktuuriamme kehitetään lähikuukausina edelleen, ja niihin kuuluvat

  • lakiasetuksemme, jossa pannaan täytäntöön tässä kuvatut yleiset ajatukset. Sääntömme ovat lakimiehen viimeisessä tarkistuksessa.
  • LiquidFeedback-niminen tilapäisen äänestysvaltuuskunnan ohjelmisto, joka otetaan käyttöön puhemiehistön valvomiseksi
  • KuneAgi-ohjelmiston lisäykset, jotta se mahdollistaa kaikki tällä hetkellä toteutettavat strategiset päätökset julkisen politiikan ehdotusten ulkopuolella.

Kokoamme parhaillaan yleiseurooppalaista perustajaryhmää, jonka tehtävänä on luoda eurooppalainen osuuskunta, joka on täysin oikeudellisesti tunnustettu koko Euroopan unionissa, ja käynnistää toimintamme.

Sivuston CosmoPoliticalCoop. site sivustopäällikkö on Sergio Arbarviro. Sergio Arbarviro on pseudonyymi. Hän saa yhteyden sähköpostitse osoitteeseensa, jonka rakenne on seuraava: <given name>. <family name> @kuneagi. org. Hänen oikea nimensä ja osoitteensa ovat lainvalvontaviranomaisten saatavilla verkkosivuston isännän Gandin (Ranska) kanssa.