Kāpēc jūs rīkojaties Eiropas Savienības, nevis visas pasaules mērogā?

21. gadsimta globālās problēmas (globālā sasilšana, demogrāfiskā novecošana, tehnoloģiju radītā nevienlīdzība, daudznacionālo korporāciju vara, nabadzība un nedrošība, migrācija) ir globālas. Tie būtu pelnījuši, lai tos risinātu ar vienām un tām pašām politiskajām darbībām, proti, pasaules mērogā.

Tomēr problēma saistībā ar šo pieeju ir tāda, ka, sākot ar 2019. gadu, nav nevienas politiskas iestādes, kas spētu pieņemt lēmumus un tos īstenot, pat pretēji attiecīgās valsts gribai, globālā līmenī. Mēs paliekam iestrēguši valdību sarunu trūkumos un ar vispārējām veto tiesībām, ko dod vienprātības lēmumu pieņemšana (skatīt mūsu dokumentu par Eiropas demokrātiju, § 2.3).

Eiropas Savienība ir vienīgais pastāvošais izņēmums šajā situācijā. Neraugoties uz savām nepilnībām, ES ir visprogresīvākās starpvalstu demokrātijas iezīmes esošajās iestādēs (sk. mūsu dokumentu par Eiropas demokrātiju, 2.5. punkts). Lēmumu pieņem (vispārējā gadījumā) ar kvalificētu dalībvalstu balsu vairākumu un ar vienkāršu Parlamenta balsu vairākumu. Dalībvalstis ir pakļautas Eiropas Kopienu Tiesas noteiktajam tiesiskumam. Eiropas Parlamentam ir lēmumu pieņemšanas pilnvaras, to tieši ievēl vēlētāji un tas darbojas politiskajās grupās, nevis saskaņā ar valstu delegācijām. Komisija ir politiski atbildīga Parlamentam, un to var atlaist, tāpat kā jebkuru valdību parlamentārā demokrātijā.

Starpvalstu demokrātijas izveide ir smags darbs. Tam nav precedenta. Likmes ir milzīgas: tas ir vienīgais veids, kā izvairīties no nacionālistiskas sadrumstalotības un kariem laikā, kad cilvēcei ir jāvelta 100% tās enerģijas un resursu, lai atrisinātu civilizāciju apdraudošas problēmas. Mums jāpanāk, lai tas darbotos.

Visdrošākais veids, kā attīstīt inovāciju, ir sākt vismazākā jēgpilnā mērogā ar minimāliem dzīvotspējīgiem līdzekļiem atbalstošā vidē.

Tāpēc mēs izvēlamies sākt darbu nelielā mērogā - Eiropas Savienības līmenī. Tādējādi mēs eksperimentēsim un validēsim starpvalstu kooperatīva darbību, lai veiktu ekonomiskas, sociālas un politiskas pārmaiņas, lai tas darbotos un būtu gatavs, ja nepieciešams, paplašināt darbību.