Waarom handelt u op de schaal van de Europese Unie en niet op die van de hele wereld?

De mondiale uitdagingen van de 21e eeuw (opwarming van de aarde, vergrijzing van de bevolking, ongelijkheden als gevolg van de technologie, de macht van multinationale ondernemingen, armoede en onzekerheid, migratie) zijn mondiaal. Zij zouden het verdienen om op dezelfde schaal, namelijk de mondiale schaal, door middel van politieke actie te worden aangepakt.

Het probleem met deze aanpak is echter dat er vanaf 2019 geen enkele politieke instelling meer bestaat die in staat is besluiten te nemen en uit te voeren, zelfs niet tegen de wil van een bepaalde natiestaat, op mondiaal niveau. We blijven steken in de valkuilen van de intergouvernementele onderhandelingen en in het universele vetorecht dat voortvloeit uit de besluitvorming met eenparigheid van stemmen (zie ons document over de pan-Europese democratie, §2.3).

De Europese Unie is de enige bestaande uitzondering op deze situatie. Ondanks haar zwakke punten heeft de EU de meest geavanceerde kenmerken van de transnationale democratie in de bestaande instellingen (zie ons document over de pan-Europese democratie, punt 2.5). Het besluit wordt (in het algemeen) genomen met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten en met een gewone meerderheid van stemmen in het Parlement. De lidstaten zijn onderworpen aan de beginselen van de rechtsstaat, zoals die door het Europees Hof van Justitie zijn geformuleerd. Het Europees Parlement heeft beslissingsbevoegdheid, wordt rechtstreeks door de kiezers gekozen en opereert langs de fracties, en niet volgens de nationale delegaties. De Commissie is politiek verantwoordelijk tegenover het Parlement en kan door het Parlement worden ontslagen, zoals elke regering in een parlementaire democratie.

Het opzetten van een transnationale democratie is een formidabele onderneming. Het heeft geen precedent. Er staat enorm veel op het spel: het is de enige manier om te ontsnappen aan nationalistische versnippering en oorlogen in tijden waarin de mensheid 100 procent van haar energie en middelen zou moeten inzetten om beschavingsgevaarlijke uitdagingen op te lossen. We moeten het laten werken.

De meest veilige manier om een innovatie te ontwikkelen is te beginnen op de kleinste betekenisvolle schaal, met een minimale set van functies, in een ondersteunende omgeving.

Daarom kiezen we ervoor om op kleine schaal te beginnen: die van de Europese Unie. Daarbij zullen we experimenteren en de werking van een transnationale coöperatie voor economische, sociale en politieke transformatie valideren, laten werken en - indien nodig - klaar staan om op te schalen.