Minulla ei ole toimivaltaa eikä kokemusta sosiaalisesta muutoksesta tai päätöksenteosta. Miten voin myötävaikuttaa arvokkaasti osuuskunnan Kosmopoliittinen Osuuskunta?

Voit osallistua Osuuskunnan Kosmopoliittinen toimintaan asteikolla ja millä tahansa alkuperäisellä pätevyydellä.

Tämän Cooperator voit yhdessä muiden kumppaneiden kanssa Cooperators:

 • yhdistä pyrkimyksesi tehdä paikallista mutta toistettavissa olevaa parannusta nykyiseen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen järjestykseen Sopimusyhteiskunnan suuntaan. Alkuideoita tällaisesta toiminnasta voisivat olla: koulutus vähärasvaisilla ruokavalioilla, epäedullisessa asemassa olevien lasten koulutusapu, sosiaalisen teatterileikin järjestäminen... tai mitä tahansa, mistä Cooperators päättää! Tätä kutsutaan Cooperators aloitteeksi;
 • luoda osuuskuntaan sellaisen innovatiivisen, taloudellisesti itseään ylläpitävän toiminnan prototyyppi, joka tukee siirtymistä sopimukseen, jota osuuskunta toimisi oikeussubjektina. Alkuperäinen ajatus tällaisesta toiminnasta voisi olla kestävä ja oikeudenmukainen vaatetusalan yritys. Tätä kutsutaan sosiaalisen yrittäjyyden toiminnaksi;
 • suunnitellaan ja hyväksytään demokraattisesti julkisia politiikkoja, joilla muutetaan lainsäädäntöä, sääntelyä tai julkisia talousarvioita Sopimusyhteiskunnan suuntaan ja pannaan nämä politiikat täytäntöön valitsemalla ne vastuualueiksi julkisissa elimissä kaikilla tasoilla kunnasta koko Euroopan unioniin.

Ehdotamme näin ollen jatkuvaa valikoimaa toimia hyvin paikallisesta pienimuotoisesta toiminnasta, jolla on nopeita vaikutuksia makroskooppiseen toimintaan, jolla on pitkäaikaisia seurauksia.

Kaikissa näissä toiminnoissa voit osallistua alan nykyisen osaamistason mukaisiin toimiin. Voit:

 1. tunnista ja havaitse vain ongelmat tai ongelmat, jotka ansaitsevat hoitoa
 2. tarkastele kansalaisjärjestöjen tai yritysten toteuttamia yksityisiä toimia tai julkisia politiikkoja, joilla pyritään ratkaisemaan ongelma tai ongelma, ja miten hyvin ne tekevät sen
 3. jos olemassa oleva ratkaisu toimii hyvin, kopioi se tai mukauta se paikalliseen kontekstiin
 4. jos se ei toimi...
  • ymmärrä ongelman tai ongelman perimmäiset syyt
  • suunnittele innovatiivinen yksityinen toimi tai julkinen politiikka, joka voitaisiin toteuttaa ongelman tai ongelman ratkaisemiseksi
  • toteuta se.

Lisäksi rakentava kritiikki on aina tervetullutta. Vasta kun ajatus on kestänyt monia päteviä arvostelijoita, se voi väittää olevansa riittävän vahva pantavaksi täytäntöön.

Osallistumalla näihin toimiin, keskustelemalla kohteliaasti ja vilpittömässä mielessä muiden Cooperators kanssa, opit ja lisäät osaamistasi ja tietämystäsi.

Lisäksi Kosmopoliittinen Osuuskunta tarjoaa erilaisia metodologisia välineitä tukeakseen pohdintaanne sekä demokraattista ja ystävällistä keskusteluanne kollegojen Cooperators. Ensimmäiset esimerkkejä tällaisista välineistä ovat tiukat mallit, jotka sisältävät Cooperators-aloitteidemme, sosiaalisen yrittäjyyden toimien ja julkisen politiikan ehdotusten kuvauksen.