21. vuosisadan maailmanlaajuisten haasteiden ratkaiseminen laajamittaisilla yhteistyösopimuksilla

Ihmiskunta tajuaa 21. vuosisadan vaihteesta lähtien, että sillä on yhteisiä maailmanlaajuisia kysymyksiä. Nämä kysymykset, joita kutsumme 21. vuosisadan maailmanlaajuisiksi haasteiksi, voidaan luokitella seuraavasti monimutkaisimmasta toiminnasta, koska ne ovat riippuvaisia fysiikan ja biologian lainsäädännöstä ja geologisista rajoitteista niihin, joihin voisi olla helpompi vastata (mutta joita ei ole), koska ne edellyttävät ainoastaan sosiaalisia yleissopimuksia:

  1. ilmastonmuutos ja yleisemmin se liiallinen ja kestämätön paine, jota ihmiskunta harjoittaa ihmiskuntaa tukevaan luonnolliseen ympäristöön;
  2. väestötiede ja ikääntyneiden ja kroonisesti sairaiden ihmisten määrän räjähdysmäinen kasvu;
  3. digitaalitekniikan ja yleisemmin kiinteähintaisten integroitujen järjestelmien aiheuttama sosiaalinen eriarvoisuus;
  4. vallan keskittäminen yhä enemmän jalomielisten monikansallisten yritysten käsiin;
  5. köyhyyden ja epävarmuuden lisääntyminen suurella osalla väestöstä ja edellä mainitun seurauksena
  6. joukkomuutosten ja muukalaisvihamielisen nationalismin lisääntyvä aalto.

Näiden maailmanlaajuisten suuntausten edessä tunne kasvaa, että maailmaa hallitsee maailmanlaajuinen itsekäs oligarkia, joka ei tee mitään estääkseen maailmanlaajuista romahdusta, joka johtuu ekologisesta katastrofista, sosiaalisesta kaaoksesta, poliittisesta hajanaisuudesta ja kansallismielisistä sodista.

Näiden ongelmien ratkaiseminen edellyttää laajamittaisia yhteistyösopimuksia, jotka koskevat yhteiskuntiemme sopimusyhteiskunnan saavuttamiseen tarvittavien mukautusten kustannusten, hyötyjen ja riskien oikeudenmukaista jakamista ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen ehtymistä koskevien fysikaalisten ja biologisten lakien meille asettamassa hyvin lyhyessä ajassa. Tämä on pelottava tehtävä.

Luomme Kosmopoliittinen Osuuskunta yhteistyön mahdollistaaksemme laajamittaiset yhteistyösopimukset, joita tarvitaan 21. vuosisadan maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi ajallaan.

Lataa koko asiakirja (18 sivua A4)