De wereldwijde uitdagingen van de 21e eeuw met grootschalige samenwerkingsovereenkomsten oplossen

De mensheid realiseert zich sinds het begin van de 21e eeuw dat zij te maken heeft met gemeenschappelijke, wereldwijde problemen. Deze kwesties, die we de mondiale uitdagingen van de 21e eeuw noemen, kunnen als volgt worden gerangschikt, van de meest complexe om op te treden, omdat ze afhankelijk zijn van de wetten van de fysica en de biologie en van geologische beperkingen, tot die welke gemakkelijker aan te pakken zouden kunnen zijn (maar dat niet zijn), omdat ze alleen maar sociale conventies impliceren:

  1. de klimaatverandering, en meer in het algemeen de buitensporige en niet-duurzame druk die de mensheid uitoefent op de natuurlijke omgeving die de menselijke beschaving ondersteunt;

  2. demografie en de explosie van het aantal ouderen en chronisch zieken;

  3. de sociale ongelijkheden die digitale technologieën en meer in het algemeen geïntegreerde systemen met vaste kosten met zich meebrengen;

  4. de concentratie van de macht in de handen van steeds meer losgeslagen multinationale ondernemingen;

  5. de toename van de armoede en de onzekerheid voor grote delen van de bevolking, en, als gevolg van het bovenstaande,

  6. een stijgende golf van massamigraties en van xenofoob nationalisme.

Geconfronteerd met deze wereldwijde trends groeit het gevoel dat de wereld wordt geregeerd door een wereldwijde, egoïstische oligarchie, die niets doet om een wereldwijde ineenstorting te voorkomen die bestaat uit een ecologische ramp, sociale chaos, politieke versnippering en nationalistische oorlogen.

Om deze problemen op te lossen moeten er grootschalige samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten over een eerlijke verdeling van de kosten, baten en risico's van de aanpassingen die onze samenlevingen nodig hebben om de Samenleving van Overeenkomst te bereiken, binnen het zeer korte tijdsbestek dat ons is gelaten door de fysieke en biologische wetten die de klimaatverandering en de uitputting van de hulpbronnen regelen. Dit is een ontmoedigende taak.

We creëren CosmoPolitieke Coöperatie om de grootschalige samenwerkingsovereenkomsten mogelijk te maken die nodig zijn om de wereldwijde uitdagingen van de 21e eeuw op tijd op te lossen.

Download het volledige document (18 pagina's A4)