Mūsu sadarbības pasākumu klāsts visos mērogos

Ņemot vērā risināmo jautājumu apjomu un steidzamību, mēs sākam rīkoties šeit un tagad esošajā tiesiskajā, regulatīvajā un valsts budžeta sistēmā noteiktajā sociālajā un ekonomiskajā sistēmā:

  • mēs atbalstām viens otru savās kolektīvajās, reproducējamajās iniciatīvās, kas pārveido sabiedrību uz sociālo taisnīgumu un vides ilgtspējību. Mēs saucam šādas darbības par kooperatīvu iniciatīvām;

  • mēs veicam novatoriskas ražošanas darbības kā organizācija, kurā mēs ekonomiski pašuzturošā veidā veidojam tās organizācijas, kuras būs jāintegrē Vienošanās sabiedrībā. Mēs saucam šādas darbības par sociālās uzņēmējdarbības darbībām;

Kad esošā tiesiskā, reglamentējošā un valsts budžeta sistēma kavē pāreju uz Vienošanās sabiedrību, mēs to pārveidojam, pildot politisko atbildību parlamentos un valdībās, lai īstenotu mūsu kopīgi un demokrātiski noteikto valsts politiku. Tādējādi mēs visos mērogos no pašvaldības uz Eiropas Savienību mobilizējam spēcīgos, koncentrētos, koordinētos un plaša mēroga valsts iestāžu instrumentus, proti, regulējumu, valsts tēriņus un nodokļus. Tādējādi mēs piedalāmies demokrātiskās vēlēšanās, lai tiktu ievēlēti šajos politiskās atbildības amatos.

Mēs virzām pārmaiņas, ko mēs vēlamies panākt tiesiskā, reglamentējošā un valsts budžeta sistēmā mūsu ilgtermiņa stratēģijā "30-40-50”, kur trīs “Vienošanās sabiedrības” pīlāri tiek īstenoti trīs paralēlos centienu virzienos, bet ar pakāpeniskiem mērķiem.

  1. Eiropas demokrātijai 2030. gadā, lai tai būtu pietiekami spēcīga un vienota politiskā vara, lai pārvarētu ekonomikas un finanšu lielvaru pretestību,

  2. sociālais taisnīgums 2040. gadā, lai ikvienam būtu pārliecība par nākotni, kas nepieciešama, lai iesaistītos dziļās sava dzīvesveida pārveidošanā,

  3. vides ilgtspējība 2050. gadā (un jo īpaši siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nepārsniedz nulli), cilvēku civilizācijas vienkāršās izdzīvošanas dēļ.

The 30-40-50 Strategy in 3 parallel axes

Lejupielādējiet pilnu mūsu sadarbības veidu aprakstu (8 lapas A4)