Perussäännöillämme varmistetaan sisäinen demokratia

Kosmopoliittinen Osuuskunta - yhtiön yhtiöjärjestys on tällä hetkellä lakimiesten viimeisessä tarkistusvaiheessa.

Osuuskunnan perussäännön tarkoituksena on Kosmopoliittinen Osuuskunta niiden tarkoitus ja varmistaa osuuskunnan sisäinen demokratia.

Niissä täsmennetään osuuskunnan olemassaolon tarkoitus, sellaisena kuin se on määritelty Ranskan siviililain 1835 §:ssä: sen poliittisen ohjelman eli Sopimusyhteiskunnan toteuttaminen, jossa korostetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ympäristön kestävyyttä ja yleiseurooppalaista demokratiaa vuonna 2050 tai sitä aiemminkin.

Osuuskunnalla on kolmenlaisia jäseniä: Cooperators, työntekijät ja kansalliset järjestöt. Päätöksentekoelimiä on kaksi: hallintoneuvosto sekä sovittelun ja välimiesmenettelyn neuvosto, jotka molemmat koostuvat Cooperators:sta ja jotka äänestävät demokraattisesti Cooperators. Kansalliset järjestöt koostuvat Cooperators, joiden kansalaisuus on asianomaisen jäsenvaltion kansalaisuus.

Perussäännön päätöksentekologiikka on seuraava:

  • kaikki päätökset, joilla myönnetään toimivaltaa Cooperators:lle, osoitetaan merkittäviä resursseja tai irreversibilities:lle tai todennäköisesti määrätään Cooperators:lle, kansallisille järjestöille tai hallintoneuvostolle strategisiksi päätöksiksi kelpuutettu seuraamus, tehdään Cooperators:n aloitteesta. Cooperator:llä on oikeus käynnistää toimintaehdotus, joka voi johtaa strategiseen päätökseen, muuttaa sitä erityistyöryhmässä ja osallistua yhteistyöelimen täytäntöönpanemien toimintaehdotusten valintaan. Tätä yleistä rakennetta mukautetaan kunkin strategisen päätöksen tyypin osalta.
  • muut päätökset, joita kutsutaan operatiivisiksi päätöksiksi, tekee hallintoneuvosto. Tärkeimpiä näistä operatiivisista päätöksistä valvoo etukäteen Cooperators. Viimeksi mainittu voi vapaasti siirtää tämän valvontavallan itselleen.

Sovittelun ja välimiesmenettelyn neuvosto hallinnoi Cooperators, työntekijöiden, kansallisten järjestöjen ja hallintoneuvoston välisiä ristiriitoja. Se päättää myös seuraamuksista, joita niihin sovelletaan, jos osuuskunnan sisäisiä sääntöjä ei noudateta sen jälkeen, kun ne on tutkittu Cooperators:n aloitteesta.

Kosmopoliittinen Osuuskunta toimii koko Euroopan unionin tasolla sen kaikkien jäsenten Cooperators ottamatta huomioon kansallisia etuja. Kunkin unionin jäsenvaltion tasolla on kansallisia järjestöjä vain siksi, että kansallisessa lainsäädännössä kielletään usein muita kuin kansallisia järjestöjä osallistumasta poliittiseen toimintaan. Pitkällä aikavälillä heidän kohtalonsa on kadota. Kansalliset organisaatiot ovat sen vuoksi tiukasti osuuskunnan alaisuudessa, ja niiden riippumattomuus rajoittuu enimmäismäärään.

Perussääntöjemme teksti kokonaisuudessaan (tuleva)

Lataa perussäännön joidenkin keskeisten ominaisuuksien perustelu