Laipni lūgti KosmoPolītisks Kooperatīvā!

Laipni lūgti KosmoPolītisks Kooperatīvā!

Mēs veidojam kooperatīvu sociālai, ekonomiskai un politiskai pārveidei, un tas nozīmē, ka:

 • mēs pārveidojam ekonomiku, sabiedrību un politisko sistēmu;
 • mēs darbojamieskooperatīvi, kas ir atzīti ES līmenī saskaņā ar Eiropas kooperatīvās sabiedrības statūtiem.

Mēs apvienojam cilvēkus, kas strādā un darbojas kopā - tie sadarbojas - demokrātiskā veidā, Eiropas Savienības mērogā, lai mūsu redzējumu par taisnīgu, ilgtspējīgu un laimīgu sabiedrību 21. gadsimtā, par Vienošanās sabiedrību, par realitāti. Vienošanās sabiedrības pamatā ir trīs savstarpēji atbalstoši pīlāri: 1) Viseiropas demokrātija visās valsts iestādēs un privātās organizācijās; 2) sociālais taisnīgums un pārliecība par nākotni visiem; 3) vides ilgtspējība, jo īpaši: siltumnīcefekta gāzu emisijas zem neto nulles.

Mēs pārveidojam ekonomiku, sabiedrību un politisko sistēmu

 • Mēs tagad sākam rīkoties saskaņā ar spēkā esošo tiesisko, regulatīvo un valsts budžeta regulējumu:
  1. atbalstīt viena otru mūsu kooperatīvu iniciatīvās, kas pārvērš ekonomiku un sabiedrību par Vienošanās sabiedrību, un
  2. iesaistoties kā organizācijai sociālās uzņēmējdarbības pasākumos, kas ir to pasākumu prototipi, kuri plaši īstenojami Vienošanās sabiedrībā;
 • Mēs apņemamies “30-40-50” stratēģiju, lai sasniegtu šā redzējuma trīs pīlārus paralēlos centienu asīs ar pakāpeniskiem mērķiem: 1) Viseiropas demokrātijai 2030. gadā būt pietiekami spēcīgai un vienotai politiskajai varai, lai pārvarētu ekonomiskās un finansiālās varas pretestību, 2) sociālo taisnīgumu 2040. gadā, lai ikvienam būtu pārliecība par nākotni, kas nepieciešama, lai iesaistītos pamatīgos dzīves veida pārveidojumos, 3) kultūras ilgtspējības apsvērumiem 2050. gadā, Mēs uzskatām, ka šo trīs nostāju vienlaicīga un kopīga īstenošana, kas ir vienlīdz radikāla, lai īstenotu katru no tām saskaņotā ilgtermiņa ceļvedī, ir vienīgais līdzeklis, lai pārvarētu 21. gadsimta globālās problēmas;
 • Kad esošā tiesiskā, reglamentējošā un valsts budžeta sistēma kavē Vienošanās sabiedrības līdzekļu īstenošanu, mēs šo sistēmu demokrātiski pārveidojam, izmantojot esošās politiskās institūcijas, attiecībā uz Vienošanās sabiedrību. Lai to izdarītu:
  1. Mēs definējam valsts politiku, kas ved pie Vienošanās sabiedrības, un integrējam to stratēģijā 30-40-50, noteikt tās par prioritātēm vidēja termiņa rīcības plānā un atbalstīt publiskās debatēs;
  2. Mēs piedalāmies demokrātiskajās politiskajās vēlēšanās visos valsts iestāžu līmeņos, sākot ar kopienu un beidzot ar Eiropas Savienību, atbalstām mūsu vidēja termiņa rīcības plānu, kas pielāgots šim valsts iestāžu līmenim, un iegūstam atbildīgus amatus asamblejās un valdībās;
  3. Mēs pildām politiskus pienākumus valsts iestādēs visos līmeņos, pārveidojam pasauli un sabiedrību saskaņā ar šo vidēja termiņa rīcības plānu, mobilizējot valsts varas resursus un instrumentus: valsts regulējumu, valsts izdevumus un ieguldījumus, kā arī nodokļus.

Mēs darbojamieskooperatīvi saskaņā ar Eiropas kooperatīvās sabiedrības statūtiem

 • Mēs veicam savas darbības, izmantojot savus resursus un savstarpēji atbalstot viens otru, visas darbības mūsu individuālo un kolektīvo iespēju ietvaros, kas veicina Vienošanās sabiedrības attīstību;
 • Mēs sadarbojamies savstarpējas cieņas, laipnības, iedrošinājuma un atbalsta garā drošā un uzticamā telpā, kur ikviens sniedz ieguldījumu kopējā darbā atbilstoši saviem līdzekļiem un resursiem;
 • Mēs kopīgi sasniedzam to, ko mēs nekad nevarētu darīt izolācijā: domājam un pieņemam savus kolektīvos lēmumus, bet arī veidojam un uzturam programmatūru, juridisko, konceptuālo, informatīvo un datortehnikas infrastruktūru, kas nepieciešama, lai atbalstītu šīs domas un lēmumus;
 • Mēs stingri piemērojam demokrātijas principu “viens cilvēks, viena balss” visos mūsu lēmumu pieņemšanas procesos trijos galvenajos iniciatīvas, grozījumu un prioritāšu noteikšanas posmos. Lai to panāktu, mūsu procesi un instrumenti nodrošina pirmās klases iekšējo demokrātiju;
 • Mūsu demokrātija ir apspriede: mēs dodam sev līdzekļus un rīkus (jo īpaši programmatūru), lai brīvi un padziļināti diskutētu savā starpā, mācītos viens no otra un tādējādi gūtu panākumus mūsu zināšanās un pārdomās, un tad pieņemam lēmumus, kas iesaista visu mūsu organizāciju un tiek efektīvi īstenoti;
 • Pateicoties mūsu Eiropas kooperatīvās sabiedrības statusam, mēs esam vienota Eiropas mēroga organizācija, kas katrā Eiropas Savienības dalībvalstī atzīta par kooperatīvu.

 

AR savu pieredzi, savām vērtībām, centieniem var veicināt Eiropas Savienības un pasaules pārmaiņas.

REĢISTRĒJIES kā pilntiesīgs KosmoPolītisks Kooperatīva loceklis

un piedalīties visās aktivitātēs un lēmumos.

— KosmoPolītisks: īpašības vārds. Kas ņem vērā jautājumus no pasaules pilsoņa perspektīvas”