Witamy w Spółdzielni KosmoPolitycznej !

Witamy w Kosmopolitycznej Spółdzielni!

Budujemy pan-europejską spółdzielnię na rzecz radykalnej transformacji jednostek i społeczeństwa w kierunkusprawiedliwości społecznej, zrównoważonego rozwoju i demokracji, przez co rozumiemy, że:

Więcej o

 • wspieramy jednostki w ich przemianie;
 • radykalnie przekształcamy gospodarkę, społeczeństwo i system polityczny w kierunku sprawiedliwości społecznej, zrównoważonego rozwoju i demokracji;
 • działamy demokratycznie w skali ogólnoeuropejskiej, na podstawie ogólnoeuropejskiego statutu spółdzielni non profit Spółdzielni Europejskiej.

Łączymy ludzi, którzy pracują i działają razem - którzy współpracują - w demokratyczny sposób, w skali Unii Europejskiej, w celu urzeczywistnienia naszej wizji sprawiedliwego, zrównoważonego i szczęśliwego społeczeństwa XXI wieku, Społeczeństwa Porozumienia, w 2050 roku lub wcześniej. Społeczeństwo Porozumienia opiera się na trzech wzajemnie wspierających się filarach: (1) pan-europejska demokracja, we wszystkich instytucjach publicznych i organizacjach prywatnych (w tym firmach nastawionych na zysk); (2) sprawiedliwość społeczna i wiara w przyszłość dla wszystkich; (3) zrównoważenie środowiskowe, a konkretnie: emisja gazów cieplarnianych poniżej zera netto. Społeczeństwo Porozumienia radykalnie różni się od naszego współczesnego społeczeństwa - na lepsze! Jest także pozytywną alternatywą dla globalnego upadku, do którego zmierzamy, jeśli nie zajmiemy się globalnymi wyzwaniami XXIwiekuwieku.

Dajemy każdemu obywatelowi UE, w tym również Panu, środki do działania, teraz lub później, samemu lub z innymi, z intensywnością, którą wybierze, w kierunku tych celów paneuropejskiej demokracji, sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju środowiska.

 • jako stowarzyszenie, poprzez rozwój i rozpowszechnianie narzędzi do indywidualnej i zbiorowej transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego;
 • jako związek zawodowy, prowadząc "dialog o zrównoważonym rozwoju" z kierownictwem firm lub organizacji, w których pracujemy lub z którymi współpracujemy, aby skłonić je do intensyfikacji przemian;
 • jako firma, tworząc zrównoważone produkty lub usługi tam, gdzie ich nie ma;
 • jako organizacja polityczna, poprzez aktywny udział w przekształcaniu, za pomocą środków demokratycznych, obecnych ram prawnych, podatkowych i regulacyjnych.

Proponujemy Państwu cztery poziomyzwiększania udziału w życiu naszej Spółdzielni:

 1. jako Listener będą Państwo otrzymywać nasz newsletter (zapisz się tutaj);
 2. jako Darczyńca, przyczyni się Pan do sukcesu naszych działań (darowizna tutaj);
 3. jako członek naszej społeczności, będą Państwo uczestniczyć w naszych dyskusjach na naszej wewnętrznej sieci społecznościowej (zarejestruj się) oraz na naszym czacie (zarejestruj się);
 4. jako Współpracownik będzie Pan/Pani pełnoprawnym członkiem naszej Spółdzielni i będzie Pan/Pani uczestniczył/a we wszystkich naszych procesach decyzyjnych, zgodnie ze światowymi procedurami demokratycznymi (rejestracja).

Wspieramy jednostki w ich przejściu do sprawiedliwego, zrównoważonego i szczęśliwego życia

Wspieramy wszystkich obywateli, w tym Pana, którzy chcą się zaangażować teraz, bez konieczności koordynowania działań z innymi lub czekania na decyzje polityczne, w przejście do bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego i szczęśliwego życia.

Aby to zrobić:

Nasze wspólne działanie radykalnie przekształca gospodarkę, społeczeństwo i system polityczny w kierunku Społeczeństwa Porozumienia

Działając wspólnie jako członkowie współpracy, wykorzystujemy siłędziałania zbiorowego. Otwiera to przed nami znacznie szerszy zakres działań niż to, co jest możliwe w skali pojedynczego człowieka.

Zaczynamy działać już teraz, w ramach istniejącego systemu. Radykalnie przekształcamy ten system, w sposób demokratyczny, gdy jego struktury stoją na przeszkodzie budowaniu Społeczeństwa Porozumienia.

Zaczynamy działać teraz, w ramach istniejącego systemu