Waarom concentreert u zich niet op het verzet tegen de kapitalistische dominantie?

Antikapitalistische protestbewegingen zijn meermaals opgestaan (bv. de Occupy-beweging in de VS, Nuit Debout in Frankrijk...), met als doel zich te verzetten tegen de huidige neoliberale evoluties in de samenleving. Sommige van hen hebben bewezen effectief te zijn in het blokkeren of vertragen van ongewenst beleid dat was geïnspireerd door een te "bedrijfsvriendelijke" agenda.

De CosmoPolitieke Coöperatie volgt deze weg van "verzet" niet en neemt de tegenovergestelde optie om positieve alternatieven voor te stellen, en wel om de volgende redenen:

  • het maakt het klassieke argument van de conservatieven ("ik of chaos", of "Er is geen alternatief - TINA", dierbaar voor Margaret Thatcher) om uit te vallen...

  • de meest effectieve manier om iets te vernietigen is door het te vervangen...

  • de mondiale uitdagingen van de 21e eeuw vereisen enorme veranderingen in onze samenlevingen, in een krachtige en offensieve beweging, en kunnen zich niet veroorloven om nog een conservatieve kracht op volle kracht op de rem te zetten.