Ik spreek geen (of slecht) Engels of Esperanto. Hoe kan ik deelnemen aan jullie activiteiten?

De CosmoPolitieke Coöperatie is actief in de hele Europese Unie, in het belang van al haar burgers. Haar maatschappelijk project is egalitair en democratisch. Dit komt ook tot uiting in onze regels inzake taal. Iedereen moet de middelen hebben om oprecht, snel en moeiteloos met andere coöperanten te communiceren, zonder dat zijn/haar moedertaal een voordeel of een handicap is - terwijl het werkingsbudget van de Coöperatie verenigbaar blijft met maandelijkse tarieven die voor iedereen toegankelijk blijven.

Daartoe stellen wij de volgende regels voor:

  • Zoals beschreven in ons maatschappelijk project, de Samenleving van Overeenkomst, is het onze langetermijnambitie om onze debatten te voeren in de egalitaire geplande internationale taal Esperanto, als een low-tech (of zelfs no-tech), gratis en resource-efficiënt middel voor cross-linguïstische communicatie, net zoals Indonesiërs via meer dan 700 lokale talen communiceren met de standaard Indonesische taal (bahasa Indonesia). Daarom is Esperanto, samen met het Engels, een van de officiële talen van de coöperatie ;
  • op kortere termijn :
    • interacties (vergaderingen, discussies, uitwisseling van argumenten, uitwerking en aanneming van actievoorstellen) tussen mensen met verschillende moedertalen gebeuren schriftelijk, op onze onlinetools. Dit betekent dat wij chattools gebruiken voor onze taaloverschrijdende interne vergaderingen. Mondelinge interacties zijn gewijd aan vergaderingen tussen mensen met dezelfde moedertaal, of die expliciet en a priori overeenkomen om in een gemeenschappelijke taal uit te wisselen ;
    • tijdens discussies en uitwisselingen van argumenten tussen Co-operators (in real time vergaderingen, op discussiedraden, rond Actievoorstellen....), waarbij iedereen zich uitdrukt in zijn/haar eigen naam, iedereen schrijft in zijn/haar eigen moedertaal voorafgaand aan zijn/haar interventie met de relevante taalcode in 2 letters (nl voor Nederlands). De lezers gebruiken automatische vertaaltools (zie hieronder) om ze in hun taal te vertalen;
    • de gemeenschappelijke documenten die door verschillende mensen worden uitgewerkt (zoals actievoorstellen, methodologische gidsen, situatieanalyses...) zijn geschreven in een van de officiële talen van de Coöperatie (Engels of Esperanto). Iedereen levert zijn bijdrage in de taal van het document en laat het indien nodig vanuit zijn/haar moedertaal in die taal vertalen met behulp van automatische hulpmiddelen (zie hieronder).

Wij bevelen het gebruik aan van machinevertaaltools die gratis ter beschikking worden gesteld door het Duitse bedrijf DeepL, vanwege hun kwaliteit, maar ook vanwege hun naleving van de Europese regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR).