Dlaczego działa pan na skalę Unii Europejskiej, a nie całego świata?

Globalne wyzwania XXI wieku (globalne ocieplenie,  starzenie się społeczeństwa, nierówności wynikające z technologii, siła międzynarodowych korporacji, ubóstwo i niepewność, migracje) są globalne. Zasługiwałyby one na podjęcie działań politycznych w tej samej skali, czyli w skali globalnej.

Problem z tym podejściem polega jednak na tym, że od 2019 roku nie istnieje żadna instytucja polityczna, która byłaby w stanie podejmować decyzje i realizować je, nawet wbrew woli danego państwa narodowego, na szczeblu globalnym. Nadal tkwimy w pułapkach negocjacji międzyrządowych i z powszechnym prawem weta, które przynosi podejmowanie decyzji na zasadzie jednomyślności (zob. nasz dokument dotyczący demokracji ogólnoeuropejskiej, § 2.3).

Unia Europejska jest jedynym istniejącym wyjątkiem od tej sytuacji. Pomimo swoich słabości, UE posiada najbardziej zaawansowane cechy demokracji ponadnarodowej w istniejących instytucjach (patrz nasz dokument dotyczący demokracji ogólnoeuropejskiej, § 2.5). Decyzja jest podejmowana (w przypadku ogólnym) kwalifikowaną większością głosów państw członkowskich i zwykłą większością głosów w Parlamencie. Państwa członkowskie podlegają zasadzie praworządności wyrażonej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Parlament Europejski posiada uprawnienia decyzyjne, jest wybierany bezpośrednio przez wyborców i działa w oparciu o grupy polityczne, a nie według delegacji krajowych. Komisja jest politycznie odpowiedzialna przed Parlamentem i może być przez niego odwołana, jak każdy rząd w demokracji parlamentarnej.

Stworzenie ponadnarodowej demokracji jest ogromnym przedsięwzięciem. To nie ma żadnego precedensu. Stawka jest ogromna: jest to jedyny sposób, aby uniknąć nacjonalistycznego rozdrobnienia i wojen w czasach, gdy ludzkość powinna poświęcać 100% swojej energii i zasobów na rozwiązywanie zagrażających cywilizacji wyzwań. Musimy sprawić, by to zadziałało.

Najpewniejszym sposobem na rozwój innowacji jest rozpoczęcie jej od najmniejszej, znaczącej skali, z minimalnym, realnym zestawem cech, w sprzyjającym otoczeniu.

Dlatego właśnie decydujemy się zacząć od małej skali: od skali Unii Europejskiej. W ten sposób będziemy eksperymentować i zatwierdzać działanie ponadnarodowej spółdzielni na rzecz transformacji gospodarczej, społecznej i politycznej, sprawimy, że będzie ona działać i będziemy gotowi - w razie potrzeby - do zwiększenia skali.