Twoje następne kroki

Jesteś już przekonany?

Zarejestrować się oficjalnie jako pełnoprawny członek Spółdzielni KosmoPolitycznej. W naszych działaniach i decyzjach biorą udział tylko członkowie pełnoprawni.

Potrzebujesz więcej informacji?

Załóżcie kontakt z facylitatorem waszej lokalnej grupy.