Witamy w Spółdzielni KosmoPolitycznej !

Witamy w Spółdzielni KosmoPolitycznej !

Budujemy spółdzielnię na rzecz transformacji społecznej, gospodarczej i politycznej, przy czym mamy to na myśli:

 • zmieniamy gospodarkę, społeczeństwo i system polityczny;
 • działamy jako spółdzielnia, uznana na szczeblu UE na mocy statutu spółdzielni europejskiej.

Łączymy ludzi, którzy pracują i działają razem - którzy współpracują - w sposób demokratyczny, na skalę Unii Europejskiej, w celu urzeczywistnienia naszej wizji sprawiedliwego, zrównoważonego i szczęśliwego społeczeństwa XXI wieku, czyli Społeczeństwa Porozumienie . Towarzystwo Porozumienie opiera się na trzech wzajemnie wspierających się filarach: (1) demokracja paneuropejska, we wszystkich instytucjach publicznych i organizacjach prywatnych; (2) sprawiedliwość społeczna i zaufanie do przyszłości dla wszystkich; (3) zrównoważenie środowiskowe, w szczególności: Emisja gazów cieplarnianych poniżej zera netto.

Przekształcamy gospodarkę, społeczeństwo i system polityczny

 • Zaczynamy działać już teraz, w ramach istniejących ram prawnych, regulacyjnych i budżetu publicznego:
  1. wspieranie się wzajemnie w inicjatywach naszych współpracowników, które przekształcają gospodarkę i społeczeństwo w społeczeństwo Porozumienie, oraz
  2. angażowanie się jako organizacja w działalność w zakresie przedsiębiorczości społecznej, która jest prototypem działań, które mają być realizowane na szeroką skalę w ramach Społeczeństwo Umowy;
 • Podejmujemy się realizacji "Strategii 30-40-50", aby osiągnąć trzy filary tej wizji w równoległych osiach wysiłku, z celami rozłożonymi w czasie: (1) demokracja paneuropejska w 2030 r., aby dysponować wystarczająco silną i jednolitą władzą polityczną w celu przezwyciężenia oporu mocarstw gospodarczych i finansowych, (2) sprawiedliwość społeczna w 2040 r., aby wszyscy mieli zaufanie do przyszłości niezbędne do zaangażowania się w głębokie przemiany swojego stylu życia, (3) zrównoważenie środowiskowe w 2050 r., ze względu na zwykłe przetrwanie cywilizacji ludzkiej. Naszym zdaniem wspólne i równoległe realizowanie tych trzech kierunków, równie radykalne dążenie do każdego z nich, w ramach spójnej, długoterminowej mapy drogowej, jest jedynym sposobem na sprostanie globalnym wyzwaniom XXI wieku;
 • Kiedy istniejące ramy prawne, regulacyjne i dotyczące budżetu publicznego utrudniają wdrożenie cech charakterystycznych dla "Society of Agreement", przekształcamy te ramy w sposób demokratyczny, poprzez wykorzystanie istniejących instytucji politycznych, w kierunku "Society of Agreement". W tym celu:
  1. Definiujemy polityki publiczne prowadzące do powstania społeczeństwa opartego na porozumieniu i włączone do strategii 30-40-50, nadać im priorytet w średniookresowym planie działań i wspierać je w debacie publicznej;
  2. Uczestniczymy w demokratycznych wyborach politycznych na wszystkich szczeblach instytucji publicznych, od gminy po Unię Europejską, wspieramy nasz średnioterminowy plan działania, dostosowany do tego szczebla instytucji publicznej, i zdobywamy odpowiedzialne stanowiska w zgromadzeniach i rządach;
  3. Wykonujemy obowiązki polityczne w instytucjach publicznych na wszystkich szczeblach, aby przekształcać świat i społeczeństwo zgodnie z tym średniookresowym planem działania, poprzez mobilizację zasobów i instrumentów władzy publicznej: regulacji publicznej, wydatków publicznych i inwestycji oraz opodatkowania.

Działamy jako spółdzielnia, zgodnie ze statutem spółdzielni europejskiej

 • Wykonujemy sami, z własnych środków i wzajemnie się wspierając, wszelkie działania w ramach naszych indywidualnych i zbiorowych możliwości, które sprzyjają rozwojowi Społeczeństwo Porozumienie;
 • Pracujemy we współpracy i w duchu wzajemnego szacunku, uprzejmości, zachęty i wsparcia, w bezpiecznej i godnej zaufania przestrzeni, gdzie każdy przyczynia się do wspólnej pracy zgodnie ze swoimi środkami i zasobami;
 • Wspólnie osiągamy to, czego nie moglibyśmy nigdy zrobić w izolacji: myśleć i podejmować wspólne decyzje, ale także tworzyć i utrzymywać infrastrukturę programową, prawną, koncepcyjną, informacyjną i sprzętową niezbędną do wspierania tych myśli i decyzji;
 • Rygorystycznie stosujemy demokratyczną zasadę "jedna osoba, jeden głos" we wszystkich naszych procesach decyzyjnych, na trzech kluczowych etapach inicjatywy, zmiany i ustalania priorytetów działań. Aby to osiągnąć, nasze procesy i narzędzia zapewniają pierwszą w swojej klasie demokrację wewnętrzną;
 • Nasza demokracja jest celowa: dajemy sobie środki i narzędzia (w szczególności oprogramowanie), aby swobodnie i dogłębnie dyskutować między sobą, uczyć się od siebie nawzajem i w ten sposób rozwijać naszą wiedzę i refleksję, a następnie podejmować decyzje, które angażują całą naszą organizację i są skutecznie wdrażane;
 • Ze względu na nasz status spółdzielni europejskiej stanowimy jedną ogólnoeuropejską organizację uznawaną w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej za spółdzielnię.

 

Dzięki waszemu doświadczeniu, waszym wartościom, waszym aspiracjom możecie przyczynić się do zmiany Unii Europejskiej i świata na lepsze.

Zarejestrować się jako członek zwyczajny „KosmoPolitycznej Spółdzielni”

i uczestniczyć we wszystkich działaniach i decyzjach.

"KosmoPolityczny: przymiotnik. Uwzględnia to kwestie z perspektywy obywatela świata".