Yhteistyömme kaikilla tasoilla

Kun otetaan huomioon käsiteltävien kysymysten laajuus ja kiireellisyys, alamme toimia tässä ja nyt nykyisessä oikeudellisessa, sääntelyssä ja julkisessa talousarviokehyksessä määritellyssä sosiaalisessa ja taloudellisessa järjestelmässä:

  • tuemme toisiamme kollektiivisissa ja toistettavissa aloitteissamme, jotka muuttavat yhteiskunnan kohti sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ympäristön kestävyyttä. Kutsumme tällaisia toimia Cooperators aloitteiksi;
  • toteutamme innovatiivista tuotantotoimintaa organisaationa, jossa protektoimme taloudellisesti omavaraisella tavalla ne, jotka on valtavirtaistettava Sopimusyhteiskunnassa. Kutsumme tällaisia toimia yhteiskunnalliseksi yrittäjyydeksi;

Kun nykyinen lainsäädäntö -, sääntely - ja julkisen talouden kehys estää siirtymisen kohti Sopimusyhteiskuntaa, muutamme sen harjoittamalla parlamenteissa ja hallituksissa poliittista vastuuta toteuttamalla yhteistä ja demokraattista määrittelemäämme julkista politiikkaa. Siten otamme käyttöön kaikin tavoin kunnan ja Euroopan unionin välisiä voimakkaita, keskitettyjä, koordinoituja ja laajamittaisia julkisten viranomaisten välineitä, nimittäin sääntelyä, julkisia menoja ja verotusta. Osallistumme siten demokraattisiin vaaleihin, jotka valitaan näihin poliittisen vastuun kantoihin.

Valmistelemme muutoksia, joita tavoittelemme oikeudellisessa, sääntelyssä ja julkisessa talousarviokehyksessä pitkän aikavälin ”30-40-50- strategiassamme”, jossa Sopimusyhteiskunnan kolmea pilaria toteutetaan kolmella rinnakkaisella toimintalinjalla, mutta joilla on porrastetut tavoitteet.

  1. yleiseurooppalainen demokratia vuonna 2030, jotta sillä olisi riittävän voimakas ja yhtenäinen poliittinen valta talous - ja rahoitusvallan vastustuksen voittamiseksi,
  2. sosiaalinen oikeudenmukaisuus vuonna 2040, jotta kaikilla olisi tarvittava luottamus tulevaisuuteen, jotta he voisivat muuttaa elämäntapaansa perusteellisesti,
  3. ympäristön kestävyys vuonna 2050 (ja erityisesti nettokasvihuonekaasupäästöt alle nollan), koska ihmisen sivilisaatio säilyy yksinkertaisena.
  1.  

The 30-40-50 Strategy in 3 parallel axes

Lataa täydellinen kuvaus yhteistyötavoistamme (8 sivua A4)